Image

Nieczynny Oddział Sztuki Dawnej

Dzięki decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka MNG otrzymało fundusze umożliwiające niezbędną rewitalizację szczytów elewacji budynku przy ul. Toruńskiej 1, która rozpoczęła się na przełomie czerwca i lipca br. Dotacja ta umożliwi także modernizację toalet, co jest inwestycją oczekiwaną zwłaszcza przez odwiedzających Muzeum.

Efektem wymienionych prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych będą wyczyszczone i odnowione elewacje szczytów budynku przy ul. Toruńskiej 1, uzupełnione ubytki cegieł i kształtek, zmodernizowane trzy toalety, z czego jedna będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi.

Z konsultacji przeprowadzonych z pracownikami wszystkich działów MNG i pracownikami merytorycznymi Oddziału Sztuki Dawnej, którzy zostali poproszeni o ocenę wpływu prac budowlanych na działanie Muzeum, wynika, że zewnętrzne prace rewitalizacyjne oraz modernizacyjne wewnątrz budynku wymagają zamknięcia Oddziału Sztuki Dawnej dla zwiedzających. Za takim rozwiązaniem przemawia przede wszystkim ochrona zabytków eksponowanych w galeriach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych, ale także bezpieczeństwo zwiedzających oraz zapewnienie wykonania prac remontowych w założonym terminie.  

Źródło: www.mng.gda.pl