• Home
  • Deklaracja zgodności Gdańsk

Deklaracja dostępności www.kartaturysty.visitgdansk.com

Gdańska Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kartaturysty.visitgdansk.com/. Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści, nie zapewniony kontrast i resize treści) Funkcjonalność (czasami występują zdublowane nagłówków czy etykiet dla pól formularzy) Przewidywalność (nie w każdym miejscu, w którym wymagane jest wprowadzenie przez użytkownika informacji są zapewnione etykiety lub instrukcje)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Pobierz https://kartaturysty.visitgdansk.com/res/160344/472564/achecker_2020-09-23_09-40-17.pdf.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Barski. E-mail: bartlomiej.barski@visitgdansk.com Telefon: +48 58 305 70 80 (12)

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Gdańska Organizacja Turystyczna Adres: ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk E-mail: got@visitgdansk.com Telefon: +48 58 305 70 80 Skargę można złożyć również do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej adres: ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk kontakt: gcit@visitgdansk.com telefon: 58 301 43 55

Dojazd Brak możliwości bezpośredniego dojazdu do punktu. Dla osób podróżujących autem osobowym zaleca się skorzystanie z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania (najbliższe miejsca, w tym dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się przy ul. Szerokiej (500 m od punktu) i ul. Długie Ogrody (500 m od punktu). Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, zaleca się przejazd linią tramwajową nr 8 (przystanek Chmielna oddalony o 500 m od punktu). Otoczenie i wejście do punktu Punkt zlokalizowany jest na parterze zabytkowej kamienicy przy Długim Targu. Nawierzchnia w otoczeniu punktu składa się z kamiennych płyt i bruku, który w wielu miejscach jest nierówny. Wejście do punktu – dwa niskie kamienne stopnie i drzwi otwierane do wewnątrz. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się wolna przestrzeń. Po prawej stronie (ok. 1,5 m od drzwi) zlokalizowana jest lada do obsługi turystów, z kolei po lewej stronie, na ok. 10 cm podwyższeniu (oklejonym żółto-czarną taśmą), znajdują się ekspozytory z materiałami promocyjnymi i gabloty z gadżetami i pamiątkami. Na wprost od drzwi, w odległości 3 metrów, znajduje się drugie pomieszczenie, w którym dla gości udostępniona jest sofa i stoliki. Toalety Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety z przewijakiem. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość wykorzystania rozkładanego podjazdu, umożliwiającego pokonanie dwóch niskich, kamiennych stopni. Ponadto, dla osób z niepełnosprawnością ruchową, istnieje możliwość wypożyczenia (za zwrotną kaucją 150 zł) wózków inwalidzkich. W jednym z pomieszczeń znajduje się ogólnodostępna sofa, na której można spocząć i zapoznać się z materiałami promocyjnymi. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących W punkcie brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących. Wejście z psem przewodnikiem Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone. Dla psów dostępna jest miska z wodą. Udogodnienia dla osób starszych Dla osób starszych istnieje możliwość wypożyczenia (za zwrotną kaucją 150 zł) wózków inwalidzkich. W jednym z pomieszczeń znajduje się ogólnodostępna sofa, na której można spocząć i zapoznać się z materiałami promocyjnymi. Gastronomia W punkcie nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Informacja Turystyczna w tunelu Dworca Głównego PKP adres: ul. Podwale Grodzkie 8, Gdańsk kontakt: itpkp@visitgdansk.com

Dojazd Do punktu można bezpośrednio dotrzeć na kilka sposobów. Dla osób podróżujących autem osobowym, zaleca się skorzystanie z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania (najbliższe miejsca, w tym dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się przy ul. Heweliusza (400 m od punktu) i ul. Rajskiej (600 m od punktu). Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, zaleca się dojazd linią tramwajową nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 do przystanku Dworzec Główny. Punkt zlokalizowany jest w tunelu Dworca Głównego PKP, w odległości ok. 50 metrów od przystanku. Ponadto, z kilku dzielnic Gdańska, istnieje możliwość dojazdu autobusami miejskimi do przystanku Dworzec Główny przy ul. Podwale Grodzkie. Aby dotrzeć do punktu w tunelu, należy zejść schodami lub skorzystać z wind zlokalizowanych w części pasażu handlowego (przy Hotel Scandic) bądź przy restauracji KFC (po stronie Dworca Głównego PKP). W obu przypadkach jest dystans ok. 200-250 metrów. Otoczenie i wejście do punktu Punkt zlokalizowany jest w tunelu, łączącym Dworzec Główny PKP z pasażem handlowym oraz Hotelem Scandic. Wejście do punktu - drzwi otwierane do wewnątrz. Bezpośrednio za drzwiami, po lewej stronie, znajdują się dwa stanowiska obsługi klientów. Przy schodach prowadzących z / na przystanki tramwajowe, znajduje się platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Aby z niej skorzystać, należy wezwać pracowników ochrony poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku. Toalety Z uwagi na specyficzną lokalizację punktu, brak w nim toalety. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta z przewijakiem znajdują się w odległości ok. 100 metrów od punktu, w części pasażu handlowego. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową Nieopodal punktu, ok. 25 metrów od wejścia, znajduje się winda, dzięki której można udać się na poziom przystanków komunikacji miejskiej oraz chodnika prowadzącego w kierunku Starego Miasta. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących W punkcie brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących. Wejście z psem przewodnikiem Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone. Udogodnienia dla osób starszych W punkcie brak udogodnień dla osób starszych. Gastronomia W punkcie nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Informacja Turystyczna i Lotniskowa w Porcie Lotniczym Gdańsk adres: ul. Słowackiego 200, Gdańsk kontakt: itlotnisko@visitgdansk.com telefon: 58 348 13 68

Dojazd Do punktu można bezpośrednio dotrzeć na kilka sposobów. Dla osób podróżujących autem, zaleca się skorzystanie z parkingu krótkoterminowego P1, zlokalizowanego ok. 100 metrów od głównego wejścia do terminalu pasażerskiego. Parking jest płatny (10 min - 2 zł / 30 min - 6 zł / 60 min - 12 zł). Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, zaleca się przejazd linią autobusową nr 110 (przystanek początkowy Wrzeszcze PKP), linią autobusową nr 122 (przystanek początkowy Sopot Kamienny Potok SKM) lub linią autobusową nr 210 (przystanek początkowy Orunia Gościnna, na trasie przystanki Brama Wyżynna oraz Dworzec Główny PKP). Przystanki w Porcie Lotniczym znajdują się w odległości ok 250 metrów od głównego wejścia do terminalu pasażerskiego. Ponadto istnieje możliwość dotarcia do Portu Lotniczego Gdańsk Pomorską Koleją Metropolitalną, której przystanek znajduje się w odległości 100 metrów od głównego wejścia do terminalu pasażerskiego. Otoczenie i wejście do punktu Punkt zlokalizowany jest na parterze terminalu pasażerskiego, w części ogólnodostępnej (nieopodal wyjścia z hali odbioru bagażu). Punkt funkcjonuje w formie tzw. “wyspy” w sąsiedztwie wypożyczalni samochodów. Do obsługi klientów przeznaczona jest przestronna, owalna lada, za którą znajdują się cztery stanowiska dla pracowników punktu. Z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, na długości ok. 1,5 m, zastosowano niższą ladę, umożliwiającą ekspozycję materiałów promocyjnych i obsługę klienta. Tuż obok punktu znajdują się ogólnodostępne siedziska, z których mogą korzystać zarówno klienci punktu, jak i osoby oczekujące na pasażerów. Toalety Z uwagi na specyficzną lokalizację punktu, brak w nim toalety. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta z przewijakiem znajdują się w odległości ok. 100 metrów od punktu, w części pasażu handlowego. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową W punkcie brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących W punkcie brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących. Wejście z psem przewodnikiem Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone. Udogodnienia dla osób starszych W punkcie brak udogodnień dla osób starszych. Gastronomia W punkcie nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca adres: Grunwaldzka 148 kontakt: karta@jestemzgdanska.pl telefon: (58) 300 06 59

Dojazd Do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca można dojechać tramwajem (przystanek Galeria Bałtycka, linie 2,3,4,5,6,8,9,12), autobusem (przystanek Wrzeszcz PKP, linie 110,116,122,124,126,127,136,149,157,158,199,227,249,258) lub Szybką Koleją Miejską (przystanek Gdańsk-Wrzeszcz). Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku, można korzystać z miejsc postojowych dla rowerów zlokalizowanych przy pobliskiej Galerii Bałtyckiej. Otoczenie i wejście do budynku Jest tylko jedno wejście od strony al. Grunwaldzkiej, drzwi otwierane do wewnątrz. Punkt znajduje się w kamienicy wzdłuż al. Grunwaldzkiej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych, nie ma również miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe można znaleźć w pasie miejsc postojowych na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania. Toalety Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową Punkt znajduje się na parterze, przy wejściu nie ma progów. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących Po wcześniejszym zgłoszeniu, Centrum Obsługi jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym. Zwiedzanie z psem przewodnikiem Dozwolone. Udogodnienia dla osób starszych W punkcie znajduje się poczekalnia z 5 krzesłami, stolikiem i wieszakiem na odzienie wierzchnie. Gastronomia W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Biuro Gdańskiej Organizacji Turystycznej adres: Uczniowska 22, Gdańsk kontakt: got@visitgdansk.com telefon: (58) 305-70-80

Dojazd Do Biura Gdańskiej Organizacji Turystycznej można dojechać zarówno komunikacją miejską, autem, jak i rowerem. W odległości ok. 450 m od Biura zlokalizowany jest przystanek “Stadion Energa Gdańsk” obsługujący linie tramwajowe nr 3, 5, 7, 8, 10 oraz autobusowe nr 158, 258, 283 i 658. Osoba podróżująca autem, po skręceniu w ul. Uczniowską ma do dyspozycji parking zlokalizowany bezpośrednio przy Biurze. Bezpośrednio przy budynku Biura GOT przebiega ścieżka rowerowa będąca częścią niemal 750-kilometrowej sieci tras rowerowych w Gdańsku. Otoczenie i wejście do budynku Najbliższe, główne wejście do budynku zlokalizowane od strony ulicy Uczniowskiej - do pokonania schodki - 3 stopnie. Drzwi otwierane na zewnątrz, zabezpieczone domofonem. Na tyłach budynku dostępna winda - wejście/wjazd wózkiem bezpośrednio z poziomu chodnika, bez stopni i krawężników. Toalety Toalety przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową lub poruszające się na wózku. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osoby ze specjalnymi potrzebami mają do dyspozycji windę, która zawiezie ich bezpośrednio z poziomu parkingu na tyłach budynku na III p. do siedziby Biura GOT. W toaletach zamontowano specjalne uchwyty i poręcze ułatwiające dostęp i korzystanie. Szerokość drzwi dostosowana do szerokości wózka inwalidzkiego. Na parterze zlokalizowano recepcję budynku, której pracownicy służą pomocą w każdej sytuacji. Dodatkowo można kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Biura pod numerem tel. 58 305 70 80. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących Po wcześniejszym zgłoszeniu, Biuro jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego . Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym. Zwiedzanie z psem przewodnikiem Dozwolone. Udogodnienia dla osób starszych Przestrzeń zlokalizowana w holu Biura, pełniąca funkcję wypoczynkową, winda, poręcze w toaletach. Gastronomia W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Aplikacje mobilne

Gdańska Organizacja Turystyczna udostępnia następujące aplikacje mobilne: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbmobile.karty.visitgdansk&hl=pl