Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Zawiszy Czarnego, 1B 81-374 Gdynia
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni


  • Dostosowany

Nawiguj z Google

Nawiguj z jakdojade.pl


Opis

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ na stałe już wrosło w gdyński pejzaż. Dziś trudno wyobrazić sobie Skwer Kościuszki bez wspaniałej sylwetki "Błyskawicy" czy też Bulwar Nadmorski pozbawiony Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego. Upowszechnianie i popularyzacja historii Marynarki Wojennej RP to jeden z głównych filarów działalności muzeum. Oferta ekspozycyjna, prezentująca bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu, skierowana jest do wszystkich, chcących poznać ten rozdział historii naszego kraju.

Utrzymująca się od wielu lat wysoka popularność placówki jest dowodem i wskaźnikiem zainteresowania dziejami Marynarki Wojennej RP. Utwierdza również w przekonaniu o potrzebie kontynuacji tego dzieła i rozwijania działalności. Rosnąca popularność Muzeum Marynarki Wojennej wywołuje również systematyczny napływ bezcennych eksponatów i pamiątek, które w nieoceniony sposób wzbogacają muzealne zasoby.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

W obiekcie znajduje się winda. Niewielkie utrudnienia na wystawie plenerowej.