• Home
  • Popularne pytania

Pytania ogólne

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania zakupionej Karty, należy niezwłocznie zgłosić to w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub w partnerskim punkcie sprzedaży.
Jest możliwość wyboru. Podczas wypełniania formularza proszę podać datę oraz godzinę, od której Karta ma być aktywna. 

Kartę można oddać w ciągu 4 godzin od momentu zakupu bez podania przyczyny. Zwrot może się odbyć tylko w miejscu zakupu karty i za okazaniem dowodu zakupu. Po skorzystaniu z niej zwrot nie jest możliwy.

​ Nie musisz kupować drugiej Karty. Możesz  doładować nowy pakiet na kartę, którą już posiadasz. 

Nie jest wymagane okazywanie dowodu wpłaty, wystarczy pokazać kartę. Karta musi zostać odczytana, aby zweryfikować czy jest aktywna. Ma to również na celu prowadzenie statystyk.

Wraz z dowodem zakupu udaj się do Gdańskiego Centrum Informacji Turystycznej lub Informacji Turystycznej i Lotniskowej, których adres znajdziesz tutaj.  Zgubiona Karta zostanie zablokowana, a Ty otrzymasz nową kartę. Opłata manipulacyjna to 25 PLN. 

Potrzebujesz Pomocy?Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Długi Targ 28/29

+48 58 301 43 55

czynne:
maj - sierpień:
09.00-19.00 / 7dni w tygodniu
wrzesień - kwiecień:
09.00-17.00 / 7dni w tygodniu