Zamek w Malborku

ul. Starościńska 1 Malbork
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Zamek w Malborku


Nawiguj z Google

Nawiguj z jakdojade.pl


Opis

Zamek Malbork to arcydzieło architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza. Największy gotycki zespół zamkowy na świecie o powierzchni około 21 hektarów . Uważany jest za największą budowlę ceglaną wzniesioną rękami człowieka.

W roku 1309 został siedzibą wielkich mistrzów Zakonu. Jako stolica państwa zakonnego w Prusach, zamek stał się głównym ośrodkiem dyplomacji, centrum militarnym, gospodarczym, a także religijnym. W roku 1457 został wykupiony z rąk krzyżackich zaciężnych, przeszedł w ręce króla Kazimierza Jagiellończyka. Odtąd, przez ponad trzy stulecia, warownia spełniała rolę czasowej rezydencji władców Polski, bazy militarnej w Prusach Królewskich oraz siedziby starostów.

Dzisiaj w twierdzy nad Nogatem mieści się Muzeum Zamkowe w Malborku utworzone w 1961 r. Jest to wielodziałowe muzeum historyczno-artystyczne, którego organizacja została podporządkowana głownie sprawom odbudowy , właściwego utrzymania i zagospodarowania zamku.Równolegle do tych prac muzeum prowadzi działalność naukową w zakresie archeologii, historii sztuki i kultury, głownie w oparciu o posiadane zbiory. Szerokiego rozgłosu nadają Muzeum liczne wystawy , m.in. arcydzieł bursztynowych , rzeźby średniowiecznej, wystawy witrażu , wystawy broni i uzbrojenia oraz przepiękne wnętrza. Poza swoją działalnością podstawową, muzeum angażuje się w organizację sympozjów , spotkań grup zawodowych i konferencji. Na specjalne zamówienia we wnętrzach zamkowych organizowane są także warsztaty, uroczyste kolacje oraz biesiady. Dodatkowymi atrakcjami po zakończeniu konferencji są: nocne zwiedzanie zamku, koncerty muzyki dawnej, pokazy walk rycerskich oraz zamkowe gry przygodowe.