GDAŃSK Autentycznie.


Gdańsk to miasto o wyjątkowej historii, której wpływ wciąż można dostrzec w dzisiejszym krajobrazie. Przez wieki był miejscem, w którym różnorodne kultury, narody i tradycje spotykały się i przenikały, tworząc wyjątkowe społeczności i atmosferę.

Piękno natury

Aktywnie w Gdańsku

Sprawdź, co zyskujesz z Kartą Turysty

Turystyka biznesowa

Gdańsk dzięki swojemu położeniu geopolitycznemu, dostępowi do morza, bogatemu dziedzictwu kulturowemu oraz rozbudowanej sieci połączeń lotniczych i morskich jest jednym z najprężniej rozwijających się miast w Europie. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze noclegowej oraz konferencyjnej, organizacja wydarzeń biznesowych nie stanowi problemu. Wachlarz atrakcji czasu wolnego dopełni harmonogram wydarzeń.

Zobacz więcej