Muzeum Diecezjalne w Peplinie oraz Dawne Opactwo Cysterskie

Bpa Dominika 11 Pelplin
  • Home
  • Partnerzy
  • Muzeum Diecezjalne w Peplinie oraz Dawne Opactwo Cysterskie
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Muzeum Diecezjalne w Peplinie oraz Dawne Opactwo Cysterskie


Nawiguj z Google

Nawiguj z jakdojade.pl


Opis

Dawne opactwo cysterskie w Pelplinie jest jednym z najlepiej zachowanych klasztorów cysterskich w Europie. Jego układ architektoniczny przetrwał w stanie prawie niezmiennym od XIV-wiecznych założeń do dziś. Położony w dolinie rzeki Wierzycy, zajmuje centralną część miasta (44 ha). Składa się z dziewięciu obiektów i pomniejszych zespołów. Są to: bazylika opacka, dzisiejsza katedra oraz zespoły dawnych zabudowań klasztornych (dziś Wyższe Seminarium Duchowne i Liceum Collegium Marianum); dawne klasztorne zabudowania gospodarcze (dziś Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej, Kociewskie centrum Kultury); kompleks pałacowo-parkowy (dziś rezydencja biskupa pelplińskiego i Galeria Ogrody); zespół kościoła p.w. Bożego Ciała oraz kanonie.

Na wschód od opactwa rozciąga się obszar lokalizacji dawnej wsi przyklasztornej, obecnie zabudowy miejskiej Pelplina.Na terenie dawnego opactwa prowadzone były liczne prace konserwatorskie nad wyposażeniem bazyliki katedralnej i klasztoru (1993-2003). Ostatnio, dzięki środkom europejskim, odnowiono wiele zabudowań i obiektów w katedrze, gdzie zorganizowana została też nowa przestrzeń wystawiennicza - ścieżka dydaktyczna ukazująca więźbę dachową katedry i średniowieczne urządzenia techniczne na jej poddaszu. Z kolei Muzeum Diecezjalne kryje w sobie liczne eksponaty kultury i sztuki, w tym cenne Madonny szafkowe oraz jedyny zachowany w Polsce egzemplarz Biblii Jana Gutenberga.Całe zgromadzone dziedzictwo materialne i duchowe eksponowane zostaje w Pelplinie od dwudziestu lat w formie corocznego dwudniowego Jarmarku Cysterskiego, na który przybywają do Pelplina turyści z całej Polski i Europy. Na terenie dawnego opactwa kontynuowane są również najlepsze tradycje w formie aktywnych warsztatów skryptorium przybliżających dzieje i kulturę cysterską w oparciu o miejscowe historyczne zbiory piśmiennictwa.