Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej

ul. Toruńska 1, Gdańsk
  • Home
  • Partnerzy
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej


Nawiguj z Google

Nawiguj z jakdojade.pl

Opis

Chlubą muzeum jest tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga (1433–1494) – jedno z czołowych arcydzieł XV-wiecznej sztuki europejskiej. Ponadto, w oddziale są prezentowane zbiory malarstwa gdańskiego i niderlandzkiego, kolekcje złotnictwa, ceramik oraz meblarstwa gdańskiego i północnoeuropejskiego z XVI–XVIII wieku. To wszystko znajdziesz na wystawach stałych oraz licznych, zróżnicowanych tematycznie wystawach czasowych.
 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: https://www.mng.gda.pl/wizyta-w-muzeum/

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością wzroku
, wybierz się do Muzeum wyłącznie
z osobą towarzyszącą. Możliwość samodzielnego poruszania się po terenie obiektu
(już od samego wejścia) jest utrudniona (dotyczy to również toalet). W obiekcie
brakuje oznaczeń kierunku zwiedzania, prowadnic, wytyczonych ścieżek
zwiedzania, tyflomapy, tabliczek informacyjnych i opisów w piśmie Braille`a oraz w
druku powiększonym. Pomocą w zwiedzaniu służy życzliwy personel obiektu. Na
stronie internetowej dostępne są audiodeskrypcje niektórych wystaw.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, zanim odwiedzisz Oddział Sztuki
Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, musisz wiedzieć, że nie ma w nim
udogodnień dla osób g/Głuchych, w tym tłumacza Polskiego Języka Migowego
(PJM). Personel również nie posługuje się tym językiem. Opisy eksponatów są w
języku polskim, dość trudne, nieprzetłumaczone na PJM. Brakuje e-przewodnika.
Istnieje możliwość zamówienia oprowadzania po Muzeum z przewodnikiem
umiejącym posługiwać się Polskim Językiem Migowym.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchu poruszającą się za pomocą wózka
elektrycznego, przed wizytą w Muzeum skontaktuj się z personelem obiektu, by
dowiedzieć się, czy dźwigi/ podnośniki w obiekcie obsługują sprzęt, którego
używasz. Utrudnione jest wejście do obiektu – brakuje systemu powiadamiającego
ochronę, że chcesz doń wejść. Przestrzeń muzealna jest swobodna, wygodne
przejścia między eksponatami, choć brakuje wyraźnego systemu oznaczenia
kierunku zwiedzania. Trudności występują w przypadku niektórych opisów
eksponatów (bywają trudne do odczytania z poziomu wózka). Dużym atutem jest
dyskretna obecność personelu, dzięki któremu, zachowując niezależność,
swobodnie i bezpiecznie będziesz się poruszać po Muzeum.

Jeśli jesteś opiekunem osoby/ dziecka z niepełnosprawnością intelektualną/ w
spektrum autyzmu
decyzję o wizycie w Oddziale Sztuki Dawnej podejmij po
wcześniejszej rozmowie z personelem obiektu. W innym przypadku nie uzyskasz
odpowiednich informacji o dostosowaniu obiektu (dość wyczerpująco opisana jest
dostępność architektoniczna, brakuje natomiast opisów pokazujących dostępność
dla osób np. w spektrum autyzmu, z ADHD, z niepełnosprawnością intelektualną).
W Muzeum brakuje miejsca wyciszenia/ odpoczynku.
 

Opis dostępności w obiekcie został zrealizowany w ramach Zadania publicznego pn. „Podniesienie kompetencji osób obsługujących ruch turystyczny w zakresie jakości obsługi klienta w tym osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0044/1104/UDOT/DT/BP z dnia 2 czerwca 2023 r.


Regulamin i warunki

Aby skorzystać z bezpłatnego zwiedzania:
1. Poinformuj obsługę o posiadaniu Karty Turysty i udostępnij ją obsłudze przed zwiedzaniem.
2. Twoja Karta zostanie zweryfikowana za pomocą urządzenia mobilnego.
3. Po pozytywnej weryfikacji Karty, otrzymasz możliwość bezpłatnego zwiedzania obiektu.